Vědecká pojednání Ostatní činnost Kontakt Úvodní strana

 

                                              Šlapanická rodopisná vobroda - Šlanapivo

Historie spolku Šlanapivo sahá hluboko do historie, zhruba do poloviny 20. století. V této době se totiž narodili lidé, kterým sudičky u kolébky určily jasný cíl a to - řádně zmapovat historii tehdy vesničky Šlapanice nedaleko Brna, neboť tak dosud nikdo neučinil. Spojeni proroctvím sudiček, vyvolení tak učinili a činí dodnes. S výsledky náročné práce členové spolku Šlanapivo pravidelně laickou veřejnost seznamují formou osvětových besed, přednášek i odborných článků ve Šlapanickém zpravodaji, v posledních měsících i na mezinárodních sympóziích, ale k ucelenému soubornému zveřejnění dochází až začátkem století jednadvacátého a to na těchto internetových stranách. Jsou určeny všem, kteří se ó pravdu chtějí dovědět. Případným čtenářům přejeme mnoho zážitků.

                                                                    Prof. C. E. Bukaj, vPC , počestný i výkonný předseda

 
                      Za nezištnou pomoc činnosti spolku děkujeme sponzorovi, kterým je Šlapanický pivovar!
 
                                           

 

 

 

 

 

CNW:Counter

c